Ban công căn hộ chung cư ở quận 4 đã được đội ngũ Cội Nguồn Xanh phủ xanh trong 2 ngày làm việc, với hạng mục tường cây và bài chậu cây đặt sát ban công, đây là sẽ nơi chill của chủ nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *