Với diện tích sân vườn 300m2, đội ngũ Cội Nguồn Xanh đã tiến hành khảo sát, thi công trong vòng 5 ngày làm việc bao gồm cả việc trồng cây và thi công hệ thống tưới tự động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *