Các bạn nhân viên Cội nguồn Xanh làm việc rất chuyên nghiệp từ khâu khảo sát, thiết kế, báo giá và thi công.
Sau 30 ngày bảo hành kể từ lúc nghiệm thu thì tôi đã quyết định sử dụng thêm dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây cảnh của Cội Nguồn Xanh.